Riitta Niskanen

Mikä saa yrittäjän jaksamaan?

- Pien- ja yksinyrittäjille tyypillistä on, että työllä on usein iso merkitys ja sitä halutaan tehdä oman näköisellä tavalla. Siinä piilee myös riski, että työn ehdoilla venytetään omaa jaksamista, toteaa psykoterapeutti ja työnohjaaja Riitta Niskanen.

Seitsemän vuotta yrittäjänä ovat opettaneet Niskaselle itselleen, että omasta hyvinvoinnista ei kannata tinkiä.

- Yrittäjä itse on keskeinen osa yritystä. Jos hän voi hyvin, se heijastuu myös yritystoimintaan.

Kaikki lähtee Niskasen mukaan useimmille tutuista perusasioista: säännöllinen ruokailu, riittävä yöuni, ja se ettei liian pitkiä aikoja paiski ylipitkiä työpäiviä. 

 - Itselle pitäisi myös antaa välillä sopiva tauko työstä, oli se sitten pitkä viikonloppu tai yksikin vapaapäivä. Työ ei voi olla ainoa asia, josta saa voimavaroja. Sille pitää olla myös vastapainoa, mielellään jotain ihan erilaista.

 Pien- ja yksinyrittäjät joutuvat myös tasapainoilemaan tutun ristiriidan kanssa: töiden paljous on periaatteessa hyvä asia, mutta toisaalta liika työmäärä voi myös väsyttää. Niskasen mukaan on hyvä tunnistaa tämä paradoksi ja sen vääjäämätön olemassaolo. 

 - Toisaalta hiljainenkin kausi tuo mukanaan huolta. Tässä asiassa kuitenkin kokemus rauhoittaa. 

 Vaikka hyvinvoinnin peruspalikat olisivatkin tiedossa, moni päätyy kuitenkin niistä tinkimään. Niskasen mukaan jokaisen on välillä hyvä pohtia omia arvojaan sekä pyrkiä tiedostamaan, mikä ohjaa omia valintoja. 

 - Meissä kaikissa on erilaisia ominaispiirteitä, jotka saavat meidät toimimaan huomaamattammekin tietyllä tavalla. Esimerkiksi vastuullinen ja tunnollinen ihminen voi kerätä töitä ja päätyä uuvuttamaan itsensä. Nämä piirteet kannattaa oppia tunnistamaan.