Yrittäjärinki2.0

YRITTÄJÄRINKI 2.0

Työniloa, tuottavuutta ja yhteistoimintaa yksin- ja pienyrittäjille Ylivieskassa ja Haapavedellä

Hankkeen tavoitteena on toimenpiteillään parantaa Ylivieskan ja Haapaveden pien- ja yksinyrittäjien yritysten tuottavuutta työhyvinvoinnin kehittämisen, yhteistoiminnan sekä sosiaalisen median kautta. Hankkeen rahoittavat Rieska Leader ja Keskipiste Leader.

Yrittäjärinki -hankkeen toimintakokonaisuus:

Vertaisryhmäcoaching  - Tukea ja uusia oivalluksia yrittäjän arjen haasteisiin

Yrittäjärinki2.0 tarjoaa ammattilaisen luotsaamana vertaiscoaching -ryhmiä yksin- ja pienyrittäjille. Ryhmäcoaching on pienryhmässä (5-8 hlö) toteutettava tavoitteellinen ja luottamuksellinen valmennusprosessi, jossa coach ja ryhmä auttavat jokaista ryhmän jäsentä kehittymään ja hyödyntämään voimavarojaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on jokaisen ryhmään kuuluvan yksilöllinen oppiminen ja taitojen kehittäminen hyödyntämällä ryhmän jäsenten erilaisia taitoja ja kokemuksia. Aiheina mm. ajanhallinta ja oman työn organisointi, itsensä johtaminen, työhyvinvointi, uusien toimintatapojen hakeminen, työn ja vapaa-ajan rajaaminen. Osallistujilta prosessin onnistuminen edellyttää tahtoa ja sitoutumista ryhmätyöskentelyyn ja itsensä kehittämiseen. Ryhmän kokoontumisia on 10 kertaa (1xkk).

Sometusta ja Popuptoimintaa – Tiedotuksen, tapahtumien ja yhteistoiminnan uudet ideat nopeasti testiin

Yrittäjärinki2.0 on mukana vahvistamassa ja monipuolistamassa tiedotus- ja yhteistoimintaa YTEK:n, Haapaveden teknologiakylän yrityspalveluiden ja yritysten välillä sekä tukemassa yritysten yhteistoimintaa tapahtumien, tempausten ja uusien ideoiden eteenpäin viemisessä. Sometusta opitaan ja kokeillaan yhdessä Yrittäjäringin työpajoissa. Yrityksen markkinoinnin kehittäminen työpajatyyppisesti kuuluu myös hankkeen toimintaan.

Yrittäjärinki -hankkeen (2015-2017) toimenpiteiden vaikuttavuusraportti:
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1463-4

Haluatko lisätietoja? Soita tai laita viestiä!

Asiakkuuspäällikkö Mari Autio

p. 040 129 0558, mari.autio@ylivieska.fi


   

Ota yhteyttä

Mari Autio
asiakkuuspäällikkö
040 129 0558
mari.autio@ylivieska.fi