Yrittäjärinki

YRITTÄJÄRINKI 

Työniloa, tuottavuutta ja yhteistoimintaa yksin- ja pienyrittäjille Ylivieskassa

Hankkeen tavoitteena on toimenpiteillään parantaa ylivieskalaisten pien- ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin kehittämisen ja uudentyyppisen yhteistoiminnan sekä sosiaalisen median kautta yritysten tuottavuutta. Hankkeen rahoittaa Rieska Leader.

Yrittäjärinki -hankkeessa on kolme toimintakokonaisuutta:

Vertaisryhmäcoaching  - Tukea ja uusia oivalluksia yrittäjän arjen haasteisiin

Yrittäjärinki starttaa ammattilaisen luotsaamana uudentyyppiset vertaiscoaching -ryhmät yksin- ja pienyrittäjille. Ryhmäcoaching on pienryhmässä (5-8 hlö) toteutettava tavoitteellinen ja luottamuksellinen valmennusprosessi, jossa coach ja ryhmä auttavat jokaista ryhmän jäsentä kehittymään ja hyödyntämään voimavarojaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on jokaisen ryhmään kuuluvan yksilöllinen oppiminen ja taitojen kehittäminen hyödyntämällä ryhmän jäsenten erilaisia taitoja ja kokemuksia. Aiheina mm. ajanhallinta ja oman työn organisointi, itsensä johtaminen, työhyvinvointi, uusien toimintatapojen hakeminen, työn ja vapaa-ajan rajaaminen. Osallistujilta prosessin onnistuminen edellyttää tahtoa ja sitoutumista ryhmätyöskentelyyn ja itsensä kehittämiseen. Ryhmän kokoontumisia on 10 kertaa (1xkk).

Tuntityörinki – Tuntityöresurssia pienyritysten kehittämisen tueksi

Yrittäjärinki aloittaa kokeilutoimintana tuntityöresurssin hyödyntämisen pienyrityksissä. Yhteistyötahona on JEDU Jokky osuuskunta. Tuntityöringin tavoitteena on avata näkökulmia osuuskunnan kautta saatavan osaamisen monipuolisesta hyödyntämisestä, nuorten työllistymisen ja yrittäjyyden edistämisestä sekä toisaalta pienyritysten mahdollisuudesta saada myönteinen kokemus työllistämisestä. Tuntityöresurssin kautta yrittäjä saa mahdollisuuden keskittyä hetkeksi vaikkapa oman yrityksen kehittämiseen tai omaa työhyvinvointia edistävään tekemiseen. Tuntityörinkiin otetaan mukaan joukko kehittämishaluisia ylivieskalaisia pienyrityksiä.

Sometusta – Tiedotuksen, tapahtumien ja yhteistoiminnan uudet ideat nopeasti testiin

Yrittäjärinki on mukana vahvistamassa ja monipuolistamassa tiedotus- ja yhteistoimintaa YTEK:in ja yritysten välillä sekä tukemassa yritysten yhteistoimintaa tapahtumien, tempausten ja uusien ideoiden eteenpäin viemisessä. Sometusta opitaan ja kokeillaan yhdessä Yrittäjäringin työpajoissa (mm. Facebook, Instagram, Twitter, Yritysblogi).

Yrittäjärinki -hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuusraportti:
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1463-4

Haluatko lisätietoja? Soita tai laita viestiä! p. 040 129 0558 tai mari.autio@ylivieska.fi


   

Ota yhteyttä

Mari Autio
yrityskehittäjä
040 129 0558
mari.autio@ylivieska.fi